Аудіювання

Аудіювання
На кінець 1-го класу учні повинні вміти:
- реагують вербально і невербально на запитання, які вимагають простих відповідей;
- розрізняють мовлення головних діючих осіб простих коротких оповідань, яке промовляється ретельно, повільно, за допомогою наочності та інших засобів;
- розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;
- розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) у межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису (обсяг прослуханого в запису тексту – від 1 до 2 хвилин).