Читання

Читання
На кінець 1-го класу учні:
- читають уголос слова, словосполучення і короткі фрази, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.