Загальнонавчальна компетентність

Загальнонавчальна компетентність
- уважно стежити за презентованою інформацією;
- розуміти і відтворювати мовленнєві зразки, наслідуючи вчителя/вчительку;
- розуміти і виконувати прості інструкції вчителя/вчительки;
- співпрацювати в парі / групі;
- працювати з підручником