Читання

Читання
На кінець 2-го класу учні повинні вміти:
-читають уголос та про себе з повним розумінням прості короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
-читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки. Обсяг – 150-200 друкованих знаків.