Говоріння

Говоріння
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
На кінець 2-го класу учні:
- описують місце (класна кімната), подію (свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети класного/домашнього вжитку, тварин), продукуючи прості речення та фрази;
- повідомляють про виконання повсякденних дій і таких, що відбуваються в момент мовлення, у межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
- спонукають до виконання дії (наказ, пропозиція тощо);
- указують час дії (день, місяць, пора року);
- коментують свої дії та дії інших людей;
- відтворюють римовані твори дитячого фольклору.
На кінець 2-го класу учні:
- підтримують елементарне спілкування в межах мікродіалогів етикетного та загального характеру;
- ставлять загальні та нескладні спеціальні запитання, засвоєні як мовленнєві зразки і відповідають на них згідно із ситуацією спілкування та з опорою на вивчений мовний матеріал;
- реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя та однокласників;
- висловлюють пропозицію та відповідають на пропозицію згодою/незгодою;
- висловлюють твердження і відповідають на твердження схваленням/несхваленням.
Обсяг висловлювання — 4-5 речень. Висловлення кожного співрозмовника - не менше 4 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.