3 клас

Сфера спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження
Особистісна Я, моя сім’я, друзі
Людина
Мій день
Помешкання
Відпочинок і дозвілля
Їжа
Природа і навколишнє середовище
- представляти співрозмовників/ третіх осіб;
- запрошувати інформацію про співрозмовника / співрозмовницю;
- запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання;
- повідомляти про смаки, уподобання;
- виражати своє ставлення до когось / чогось;
- робити пропозицію та реагувати на неї;
- повідомляти про когось / щось;
- запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
- визначати час/ проміжки часу;
- давати поради;
- висловлювати схвальну/ несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо;
- виражати настрій у відповідних мовленнєвих ситуаціях
What city/street/do you live in?
What floor do you live on?
Do you …?
Does he/she …?
Is this your…? Whose …..is this?
What colour are they?
Is your family large or small?
Is your … tall or short?
He/She went to bed at 10 o’clock.
When did you go…?
Have you got a…? Yes, I have.
I’ve got a … No, I haven’t
When do you have….?
I watch TV every day.
How many ?
How much…?
It is one ten.
It is five fifteen.
What …? Who …?
Where …?
When …? Why …?
How…?
Публічна Свята та традиції
Освітня Школа (розклад, навчальні предмети; класна кімната)


Зміст розділу: