Аудіювання

Аудіювання
На кінець 3-го класу учні:
- розуміють мовлення в адаптованому запису, в дещо уповільненому темпі; ретельно артикульоване;
- розуміють основний зміст мовлення, прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному мовному матеріалі;
- розуміють короткі повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) у межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису (обсяг прослуханого в запису тексту – від 2 до 3 хвилин).