Говоріння

Говоріння
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
На кінець 3-го класу учні повинні вміти:
- описують місце (помешкання, класна кімната), явище (свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети щоденного вжитку, тварини), продукуючи прості речення та фрази;
- роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
- роблять короткі повідомлення в межах тематики ситуативного спілкування;
- коментують свої дії та дії інших людей;
- висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій.
На кінець 3-го класу учні повинні вміти:
- підтримують елементарне спілкування в межах мікродіалогів етикетного та загального характеру;
- розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування;
- розігрують короткі сценки, виступаючи в певних ролях;
- беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
- використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;
- емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Обсяг усного повідомлення-5-6 речень. Висловлення кожного – не менше 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.