Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність
Лексична компетенція Граматична компетенція Фонетична компетенція
Члени сім’ї, вік старших членів сім’ї
Числа до 100
Людина
Опис зовнішності
Предмети одягу
Розпорядок дня
Щоденні обов’язки
Дії в минулому
Дім, квартира
Моя кімната
Захоплення
Спортивні розваги
Хобі
Екскурсії
Здорова їжа
Посуд
Свята
Навчальні предмети
Класна кімната
Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.
Дієслово: to be в Past, Past Simple
Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок.
Прикметник: якісні, відносні.
Прийменник: ммісця, напрямку, часу (before, after , up, down, over, across).
Артикль: означений, неозначений.
Числівник: кількісні (1-100).
Сполучник: but, and,or.
Питальні слова: what, who, where,when, why, how.
Займенник: some, any, much, many, a lot of.
Вимова вивчених слів та коротких речень, достатня для розуміння
(Фокус: інтонація: наголос у словах;
логічний наголос та мелодія у реченнях)