Соціокультурна компетентність

Соціокультурна компетентність
- знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;
- вибір та вживання привітань;
- вибір та вживання форм звертання;
- дотримання правил ввічливості