4 клас

Сфера спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження
Особистісна Оточення (моя сім’я та друзі)
Помешкання
Місце проживання
Відпочинок і дозвілля (покупки у крамниці)v Природа і навколишнє середовище (моє ставлення до тварин і природи)
- робити короткі повідомлення про події та факти;
- розповідати про прочитане, почуте, побачене;
- запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
- висловлювати свої враження, думки, ставлення;
- розповідати про свої враження (від подорожі, свята);
- виражати настрій у відповідних мовленнєвих ситуаціях
My name is…
I am a pupil.
What time is it?
I read the book yesterday.
Why did you ….. yesterday?
What was the weather like?
I’m going to plant … …..tomorrow.
Ok. I will help you. – Thank you. It’s kind of you.
Are you / they going to…?
I’ll do it tomorrow. – OK.
It’s made of …
I went to the school then I went to the swimming pool.
Excuse me, how do you get to ………?
They went to the shops to buy a new dress.
We went upstairs quietly.
How …?
How many …?
How much …?
A shop-assistant works in a shop and sells goods
What`s your favourite food? What do you eat it with?
I’d like….
I hate/love/like singing.
Публічна Подорож (в аеропорту, на вокзалі)
Свята і традиції
Освітня Шкільне життя (шкільні події)


Зміст розділу: