Аудіювання

Аудіювання
На кінець 4-го класу учні повинні вміти:
- розуміють мовлення ретельно артикульоване, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису;
- розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному мовному матеріалі;
- розуміють короткі повідомлення у прозовій та віршованій формі, у межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису (обсяг прослуханого в запису тексту – від 2 до 3 хвилин).