Читання

Читання
На кінець 4-го класу учні повинні вміти:
- читають уголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
- розуміють основний зміст різнопланових текстів, пов’язаних із повсякденним життям;
- читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг 250-350 друкованих знаків.