Соціокультурна компетентність

Соціокультурна компетентність
- Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
  • повсякденне життя;
  • умови життя;
  • норми поведінки та соціальні правила поведінки;
  • - дотримання правил ввічливості