Загальнонавчальна компетентність

Загальнонавчальна компетентність
- активно застосовувати мову, що вивчається;
- сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо);
- уміти працювати з підручником та словником